Provincie Drenthe http://www.drenthe.info/dvs/index.php?id=141&type=1259679291 Feed met een overzicht van de laatst gepubliceerde documenten. <![CDATA[Statenstuk 2014-644 Sturing op verbonden partijen door PS en GS: gezamenlijke afspraken]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/statenstuk_2014-644_werkwijze_PS_verbonden_partijen_def_versie_COMPL.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/statenstuk_2014-644_werkwijze_PS_verbonden_partijen_def_versie_COMPL.pdf Fri, 21 Nov 2014 15:44:04 +0100 <![CDATA[Statenstuk 2014-652 Vitaal Platteland; geconcentreerde aanpak Zuidoost-Drenthe]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/statenstuk_2014-652_Vitaal_Platteland.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/statenstuk_2014-652_Vitaal_Platteland.pdf Thu, 20 Nov 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Statenstuk 2014-651, Vaststelling fractievergoeding 2013]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/statenstuk_2014-651_Vaststelling_fractievergoeding_2013_COMPL.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/statenstuk_2014-651_Vaststelling_fractievergoeding_2013_COMPL.pdf Mon, 10 Nov 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Financien, Cultuur, Bestuur en Economie van 29 oktober 2014, incl. lijst van toezeggingen]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Samenvatting_29_10__2014_vs_26.11_COMPL.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Samenvatting_29_10__2014_vs_26.11_COMPL.pdf Wed, 29 Oct 2014 00:00:00 +0100