Provincie Drenthe http://www.drenthe.info/dvs/index.php?id=141&type=1259679291 Feed met een overzicht van de laatst gepubliceerde documenten. <![CDATA[Videoverslag van de vergadering van Provinciale Staten van 28 januari 2015]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/20150128ps.xml ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/20150128ps.xml Wed, 28 Jan 2015 13:24:19 +0100 <![CDATA[Statenstuk 2015-669, Financieel toezicht 2015 BZK]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/statenstuk_2015-669_financieel_toezicht_2015_BZK_COMPL.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/statenstuk_2015-669_financieel_toezicht_2015_BZK_COMPL.pdf Wed, 28 Jan 2015 12:44:37 +0100 <![CDATA[Statenstuk 2015-654 Uitvoering zonnelening in 2015; Besluit G-1]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/Statenstuk_2015-654_Besluit_G-1.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/Statenstuk_2015-654_Besluit_G-1.pdf Wed, 28 Jan 2015 00:00:00 +0100 <![CDATA[Vergadering Provinciale Staten van 28 januari 2015; Motie M 2015-2 Gescheperde schaapskuddes]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/Motie_M_2015-2_Gescheperde_schaapskuddes.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/Motie_M_2015-2_Gescheperde_schaapskuddes.pdf Wed, 28 Jan 2015 00:00:00 +0100 <![CDATA[Statenstuk 2015-655 Onderbrengen van de uitvoering van DLG-taken in een zelfstandige uitvoeringsorganisatie; Besluit G-2]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/Statenstuk_2015-655_Besluit_G-2.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/Statenstuk_2015-655_Besluit_G-2.pdf Wed, 28 Jan 2015 00:00:00 +0100 <![CDATA[Aanvulling Lijst van ingekomen stukken van de vergadering van Provinciale Staten van 28 januari 2015]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/Agenda_PS_28-01-2015_AANVULLING.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/Agenda_PS_28-01-2015_AANVULLING.pdf Tue, 27 Jan 2015 11:58:58 +0100 <![CDATA[Agenda van de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van 28 januari 2015 ]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/Agenda_PS_28-01-2015.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/Agenda_PS_28-01-2015.pdf Fri, 23 Jan 2015 11:50:44 +0100 <![CDATA[Statenstuk 2015-668, Herziening Subsidiestelsel Natuur en Landschap en vaststelling Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Provincie Drenthe 2016]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/statenstuk_2015-668_herz.SNL_en_vaststell.SVNL_2016_COMPL.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/statenstuk_2015-668_herz.SNL_en_vaststell.SVNL_2016_COMPL.pdf Thu, 22 Jan 2015 00:00:00 +0100 <![CDATA[A.7. Memo van gedeputeerde H. Brink over Brief Straatman Koster advocaten inzake FMN/bezwaar verlenging OV-concessie Groningen Drenthe tot medio december 2019]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/ged.Brink_22-01-2015_memo_bezwar_verlenging_OV-concessie.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/ged.Brink_22-01-2015_memo_bezwar_verlenging_OV-concessie.pdf Thu, 22 Jan 2015 00:00:00 +0100 <![CDATA[A.6. Brief over Uitstel beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de Statenfractie SDP inzake monitoring en eeuwigdurende nazorg VAM-berg]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/uitstelbriefje_20-01-2015_SP_nazorg_VAM-berg.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/uitstelbriefje_20-01-2015_SP_nazorg_VAM-berg.pdf Tue, 20 Jan 2015 00:00:00 +0100