Provincie Drenthe http://www.drenthe.info/dvs/index.php?id=141&type=1259679291 Feed met een overzicht van de laatst gepubliceerde documenten. <![CDATA[Aanvulling van de Lijst van ingekomen stukken van Provinciale Staten van 24 september 2014]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Agenda_PS_24-09-2014_AANVULLING.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Agenda_PS_24-09-2014_AANVULLING.pdf Fri, 19 Sep 2014 11:04:48 +0200 <![CDATA[Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van 24 september 2014 (aanvang 11.00 uur)]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Agenda_PS_24-09-2014_11.00_uur.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Agenda_PS_24-09-2014_11.00_uur.pdf Thu, 18 Sep 2014 16:05:33 +0200 <![CDATA[Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van 2 juli 2014, incl. motie]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Besluitenlijst_PS_2-7-2014_COMPL.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Besluitenlijst_PS_2-7-2014_COMPL.pdf Wed, 17 Sep 2014 09:46:35 +0200 <![CDATA[A.7. Brief over Uitstel beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van Orde van de Statenfractie VVD inzake Russische boycot van agrarische producten]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/uitstelbriefje_VVD_17-09-2014_boycot_tuinbouw.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/uitstelbriefje_VVD_17-09-2014_boycot_tuinbouw.pdf Wed, 17 Sep 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[A.8. Memo van gedeputeerden R. Munniksma en H. van de Boer over Plan van aanpak Regieplan Windenergie Emmen]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/ged.Munniksma_vd_Boer_017-09-2014_memo_windenergie_COMPL.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/ged.Munniksma_vd_Boer_017-09-2014_memo_windenergie_COMPL.pdf Wed, 17 Sep 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Agenda van de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van 24 september 2014]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Agenda_PS_24-09-2014.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Agenda_PS_24-09-2014.pdf Tue, 16 Sep 2014 15:16:29 +0200 <![CDATA[Erratum bij statenstuk 2014-633, 1e Financiele actualisatie 2014/3e wijziging Begroting 2014]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Statenstuk_2014-633__1e_Fin.act._Erratum.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Statenstuk_2014-633__1e_Fin.act._Erratum.pdf Mon, 15 Sep 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Oproep voor de extra vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van 24 september 2014]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Oproep_PS_24-09-2014_11.00_uur.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Oproep_PS_24-09-2014_11.00_uur.pdf Thu, 11 Sep 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Oproep voor de besloten extra vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van 24 september 2014]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Oproep_Besloten_PS_24-09-2014_10.30_uur.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Oproep_Besloten_PS_24-09-2014_10.30_uur.pdf Thu, 11 Sep 2014 00:00:00 +0200