Provincie Drenthe http://www.drenthe.info/dvs/index.php?id=141&type=1259679291 Feed met een overzicht van de laatst gepubliceerde documenten. <![CDATA[B.2. Brief van mevrouw W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen over Ontslag als lid van Provinciale Staten]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/H.Mastwijk_18-04-2013_ontslag_Statenlid.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/H.Mastwijk_18-04-2013_ontslag_Statenlid.pdf Fri, 18 Apr 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Statenstuk 2014-620, 1e Bestuursrapportage 2014 en 2e wijziging begroting 2014]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/statenstuk_2014-620_1e_bestuursrapp.2014_COMPL.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/statenstuk_2014-620_1e_bestuursrapp.2014_COMPL.pdf Wed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Statenstuk 2014-617, Vaststelling Verordening Ruimtelijk Economisch Programma (REP)-SNN en zienswijze op SNN-jaarstukken 2013, SNN-begroting 2015 en gewijzigde SNN-begroting 2014]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/statenstuk_2014-617_SNN_REP_Jaarst.2013_begr.2015_gew.begr.2014COMPL.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/statenstuk_2014-617_SNN_REP_Jaarst.2013_begr.2015_gew.begr.2014COMPL.pdf Wed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Statenstuk 2014-615 Wijziging overeenkomst met de gemeente Assen inzake de FlorijnAs; Besluit K-5]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/Statenstuk_2014-615_Besluit_K-5.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/Statenstuk_2014-615_Besluit_K-5.pdf Wed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Statenstuk 2014-608 Project Droge Voeten 2050; vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor plan-MER;Besluit K-1]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/Statenstuk_2014-608_Besluit_K-1.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/Statenstuk_2014-608_Besluit_K-1.pdf Wed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Statenstuk 2014-612 Next Generation Access breedbandnetwerken in Drenthe; plan van aanpak; Besluit K-2]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/Statenstuk_2014-612_Besluit_K-2.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/Statenstuk_2014-612_Besluit_K-2.pdf Wed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Statenstuk 2014-614 Wijziging Rechtspositiebesluit gedeputeerden, staten- en commissieleden; Besluit K-3]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/Statenstuk_2014-614_Besluit_K-3.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/Statenstuk_2014-614_Besluit_K-3.pdf Wed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Statenstuk 2014-618 Benoeming commissieleden, niet zijnde statenleden; Besluit J]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/Statenstuk_2014-618_Besluit_J.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/Statenstuk_2014-618_Besluit_J.pdf Wed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Statenstuk 2014-609 Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV; Besluit K-4]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/Statenstuk_2014-609_Besluit_K-4.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/Statenstuk_2014-609_Besluit_K-4.pdf Wed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Statenstuk 2014-616, Jaarstukken 2013]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/statenstuk_2014-616_Jaarstukken_2013_COMPL.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal2_2014/statenstuk_2014-616_Jaarstukken_2013_COMPL.pdf Fri, 11 Apr 2014 00:00:00 +0200