Provincie Drenthe http://www.drenthe.info/dvs/index.php?id=141&type=1259679291 Feed met een overzicht van de laatst gepubliceerde documenten. <![CDATA[Statenstuk 2015-672, Benoeming nieuwe accountant provincie Drenthe]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/statenstuk_2015-672_benoeming_nw__accountant.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/statenstuk_2015-672_benoeming_nw__accountant.pdf Mon, 02 Mar 2015 10:49:59 +0100 <![CDATA[Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van 11 maart 2015]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/Agenda_PS_11-03-2015.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/Agenda_PS_11-03-2015.pdf Fri, 27 Feb 2015 10:32:39 +0100 <![CDATA[Statenstuk 2015-668 HERZIEN, Herziening Subsidiestelsel Natuur en Landschap en vaststelling Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Provincie Drenthe 2016]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/statenstuk_2015-668_herz.SNL_en_vaststel.SVNL_2016-herzien_COMPL.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/statenstuk_2015-668_herz.SNL_en_vaststel.SVNL_2016-herzien_COMPL.pdf Thu, 26 Feb 2015 00:00:00 +0100 <![CDATA[Oproep voor de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van 11 maart 2015]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/Oproep_PS_11-03-2015.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal1_2015/Oproep_PS_11-03-2015.pdf Wed, 25 Feb 2015 09:08:16 +0100