Provincie Drenthe http://www.drenthe.info/dvs/index.php?id=141&type=1259679291 Feed met een overzicht van de laatst gepubliceerde documenten. <![CDATA[Agenda van de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van 12 november 2014]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Agenda_PS_12-11-2014.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Agenda_PS_12-11-2014.pdf Thu, 30 Oct 2014 12:37:23 +0100 <![CDATA[Oproep voor de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van 12 november 2014]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/oproep_PS_12-11-2014.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/oproep_PS_12-11-2014.pdf Thu, 30 Oct 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[A.6./A.5. Brief over Beantwoording technische vragen betreffende de Begroting 2015 (inloopspreekuur)]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/44-3_10-2014006264-vragen-begroting_2015.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/44-3_10-2014006264-vragen-begroting_2015.pdf Tue, 28 Oct 2014 16:14:33 +0100 <![CDATA[A.4. Brief over Uitstel beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de Statenfractie CDA inzake vergunningverlening Natuurbeschermingswet]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/uitstelbriefje_27-10-2014_CDA_natuurbeschermingswet.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/uitstelbriefje_27-10-2014_CDA_natuurbeschermingswet.pdf Mon, 27 Oct 2014 13:36:43 +0100 <![CDATA[A.3. Brief over Uitstel beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de Statenfractie D66 inzake geschetste beeld in het artikel Focus op topregios benauwt Drenthe]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/uitstrelbriefje_24-10-2014_schr.vr._D66_regionale_economie.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/uitstrelbriefje_24-10-2014_schr.vr._D66_regionale_economie.pdf Fri, 24 Oct 2014 13:11:38 +0200 <![CDATA[Statenstuk 2014-640, Begroting 2015 en Nota van aanbieding]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/statenstuk_2014-640_Begroting_2015_COMPLa.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/statenstuk_2014-640_Begroting_2015_COMPLa.pdf Tue, 23 Sep 2014 00:00:00 +0200