Provincie Drenthe http://www.drenthe.info/dvs/index.php?id=141&type=1259679291 Feed met een overzicht van de laatst gepubliceerde documenten. <![CDATA[Statenstuk 2014-635, Wijziging Verordening rechtspositie gedeputeerden, statenleden en commissieleden ten behoeve van de Commissie Leefomgeving en de Adviescommissie Cultuur]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/statenstuk_2014-635-wijz.verord.rechtspos.vergoedingen.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/statenstuk_2014-635-wijz.verord.rechtspos.vergoedingen.pdf Wed, 20 Aug 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 11 en 25 juni 2014, incl. Lijst van toezeggingen en insprekers]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Samenvatting_Statencommissie_OGB__11_06_2014_en_25_06_2014_COMPL.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Samenvatting_Statencommissie_OGB__11_06_2014_en_25_06_2014_COMPL.pdf Wed, 25 Jun 2014 00:00:00 +0200