Provincie Drenthe http://www.drenthe.info/dvs/index.php?id=141&type=1259679291 Feed met een overzicht van de laatst gepubliceerde documenten. <![CDATA[Videoverslag van de vergadering van Provinciale Staten van 17 december 2014]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/20141217ps.xml ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/20141217ps.xml Wed, 17 Dec 2014 17:40:00 +0100 <![CDATA[Statenstuk 2014-647 HERZIEN, Flora- en faunabeleidsplan]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/statenstuk_2014-647_Flora_en_faunabeleidsplan_HERZIEN_COMPL.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/statenstuk_2014-647_Flora_en_faunabeleidsplan_HERZIEN_COMPL.pdf Wed, 17 Dec 2014 13:08:40 +0100 <![CDATA[Aanvulling van de Lijst van ingekomen stukken van Provinciale Staten van 17 december 2014]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Agenda_PS_17-12-2014_AANVULLINGa.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Agenda_PS_17-12-2014_AANVULLINGa.pdf Tue, 16 Dec 2014 13:33:06 +0100 <![CDATA[B.4. Brief van Dorpsbelangen Werkgroep Borger-Odoorn over bestaande rechtsongelijkheid aangaande financiele schadeafhandeling]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Dorpsbel.werkgr.BorgerOdoorn_15-12-2014_opheffing_rechtsongelijkheid.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Dorpsbel.werkgr.BorgerOdoorn_15-12-2014_opheffing_rechtsongelijkheid.pdf Mon, 15 Dec 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[B.3. Brief van Vereniging Drentse Boermarken over Brandbrief i.v.m. Brandbrief i.v.m. Vaststelling Flora- en Fauna-beleidsplan]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Ver.Dr.Boermarken_14-12-2014_brandbrief_flora-fauna.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Ver.Dr.Boermarken_14-12-2014_brandbrief_flora-fauna.pdf Sat, 13 Dec 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[Statenstuk 2015-654 Uitvoering Zonnelening in 2015]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Statenstuk_2015-654_Uitvoering_Zonnelening_in_2015.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Statenstuk_2015-654_Uitvoering_Zonnelening_in_2015.pdf Thu, 11 Dec 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[A.6. Brief over Flora- en faunabeleidsplan; bestuurlijk overleg op 2 en 5 december 2014]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/50-3.9-2014007045_FFBP-overleg_COMPL.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/50-3.9-2014007045_FFBP-overleg_COMPL.pdf Wed, 10 Dec 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[B.2. Brief van Ministerie van Economische Zaken over Eindberging radioactief afval]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/min.EcZa_03-12-2014_eindberging_radioactief_afval.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/min.EcZa_03-12-2014_eindberging_radioactief_afval.pdf Wed, 03 Dec 2014 00:00:00 +0100 <![CDATA[B.1. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Per 1 januari 2015 geindexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van provincies en een bevestiging van de correctie ziektekostenverzekering]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/min.BiZaK_28-11-2014_corr.ziektekostenverz.01-01-2015_.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/min.BiZaK_28-11-2014_corr.ziektekostenverz.01-01-2015_.pdf Fri, 28 Nov 2014 00:00:00 +0100