Provincie Drenthe http://www.drenthe.info/dvs/index.php?id=141&type=1259679291 Feed met een overzicht van de laatst gepubliceerde documenten. <![CDATA[A.2. Brief over Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 (RvO) statenfractie PvdA over Reclame-uitingen langs Drentse wegen]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Beantw.schr.vr.PvdA_41-3_1-2014005500-Reclame-uitingen_COMPL.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Beantw.schr.vr.PvdA_41-3_1-2014005500-Reclame-uitingen_COMPL.pdf Thu, 16 Oct 2014 14:20:48 +0200 <![CDATA[Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 3 en 17 serptember 2014, incl. Lijst van toezeggingen en insprekers]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Samenvatting_Statencommissie_OGB__3_en_17_september_COMPL.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Samenvatting_Statencommissie_OGB__3_en_17_september_COMPL.pdf Wed, 17 Sep 2014 00:00:00 +0200