Provincie Drenthe http://www.drenthe.info/dvs/index.php?id=141&type=1259679291 Feed met een overzicht van de laatst gepubliceerde documenten. <![CDATA[Videoverslag van de vergadering van de Statencommissie Omegvingsbeleid van 22 oktober 2014]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/20141022ogb.xml ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/20141022ogb.xml Wed, 22 Oct 2014 12:24:22 +0200 <![CDATA[2e Aanvulling van de Lijst ingekomen stukken van de vergadering van de statencommissie Omgevingsbeleid van 22 oktober 2014]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Agenda_OGB_22-10-2014_2e_AANVULLING.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Agenda_OGB_22-10-2014_2e_AANVULLING.pdf Mon, 20 Oct 2014 12:47:31 +0200 <![CDATA[A.6. Brief over Update en beantwoording vragen VVD-fractie over intrekking Beleidskader stikstof en ontwikkelingen PAS-dossier]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/43-3.1.-2014006164_beantw.vr._VVD_beleidskader_stikstof.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/43-3.1.-2014006164_beantw.vr._VVD_beleidskader_stikstof.pdf Mon, 20 Oct 2014 11:05:10 +0200 <![CDATA[B.6./B1. IPO; vergaderschema 2015]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/IPO_17-10-2014_vergaderschema_2015.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/IPO_17-10-2014_vergaderschema_2015.pdf Fri, 17 Oct 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Agenda van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 22 oktober 2014]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Agenda_OGB_22-10-2014a.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Agenda_OGB_22-10-2014a.pdf Thu, 16 Oct 2014 14:54:34 +0200 <![CDATA[Aanvulling van de Lijst ingekomen stukken van de vergadering van de statencommissie Omgevingsbeleid van 22 oktober 2014]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Agenda_OGB_22-10-2014_AANVULLING.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Agenda_OGB_22-10-2014_AANVULLING.pdf Thu, 16 Oct 2014 11:18:37 +0200 <![CDATA[A.5. Memo van gedeputeerde R. Munniksma over Nadere toelichting bij GS-brief d.d. 2 juli 2014 (kenmerk 27/3.1/2014003345) Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake onwenselijke ontwikkelingen Drentsche Aa-Rolderdiep]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Munniksma_14-10-2014_memo_schr.vr._Rolderdiep.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal3_2014/Munniksma_14-10-2014_memo_schr.vr._Rolderdiep.pdf Tue, 14 Oct 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[B.2. Brief van mevrouw E.J. Valens-Schiff en anderen over Gemeentegrens rond de terreinen van Staatsbosbeheer (Dwingelderveld en Drents-Friese Wold)]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/valens_10-10-2014_gemeentegrens_bosweg.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/valens_10-10-2014_gemeentegrens_bosweg.pdf Fri, 10 Oct 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 3 en 17 serptember 2014, incl. Lijst van toezeggingen en insprekers]]> http://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Samenvatting_Statencommissie_OGB__3_en_17_september_COMPL.pdf ghttp://www.drenthe.info/dvs/fileadmin/user_upload/kwartaal4_2014/Samenvatting_Statencommissie_OGB__3_en_17_september_COMPL.pdf Wed, 17 Sep 2014 00:00:00 +0200