Provinciale Staten Drenthe

Welkom op de zoekpagina Vergaderstukken Provinciale Staten

U kunt hier alle vergaderstukken en andere documenten vinden die voor provinciale staten en de statencommissies van belang zijn.

Op deze pagina vindt u de stukken die de laatste week zijn toegevoegd. Voor een uitgebreide toelichting op de werking van dit zoeksysteem, kunt u de pagina 'Hoe kunt u zoeken?' raadplegen.

 

Afgelopen week toegevoegd

Gevonden resultaten: 7
Titel Datum
document
Document
soort
Vergadering Thema
Statenstuk 2015-672, Benoeming nieuwe accountant provincie Drenthe (nr: 2015/101) 02-03-2015 Statenstuk     
A.1. Brief over Meerjareninvesteringsplan ICT 2014 (nr: 2015/104) 02-03-2015 Ingekomen stuk     
Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van 11 maart 2015 (nr: 2015/098) 27-02-2015 Agenda     
Schriftelijke vragen ex artikel 41 (RvO) van de Statenfractie GroenLinks over Faunaproblemen A28 bij De Punt (nr: 2015/100) 27-02-2015 Schriftelijke vraag     
Statenstuk 2015-668 HERZIEN, Herziening Subsidiestelsel Natuur en Landschap en vaststelling Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Provincie Drenthe 2016 (nr: 2015/099) 26-02-2015 Statenstuk     
Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van 28 januari 2015, incl. motie (nr: 2015/102) 28-01-2015 Besluitenlijst PS     
Statenstuk 2015-670 HERZIEN, Regeling grote projecten (nr: 2015/103) 26-01-2015 Statenstuk