Provinciale Staten Drenthe

Welkom op de zoekpagina Vergaderstukken Provinciale Staten

U kunt hier alle vergaderstukken en andere documenten vinden die voor provinciale staten en de statencommissies van belang zijn.

Op deze pagina vindt u de stukken die de laatste week zijn toegevoegd. Voor een uitgebreide toelichting op de werking van dit zoeksysteem, kunt u de pagina 'Hoe kunt u zoeken?' raadplegen.

 

Afgelopen week toegevoegd

Gevonden resultaten: 15
Resultaatpagina: [1]  [2]    Volgende
Titel Datum
document
Document
soort
Vergadering Thema
Agenda van de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van 28 januari 2015 (nr: 2015/026) 23-01-2015 Agenda     
Schriftelijke vragen ex artikel 41 (RvO) van de Statenfractie SP over Nut en noodzaak onderzoek Transferium de Punt (nr: 2015/038) 23-01-2015 Ingekomen stuk     
Statenstuk 2015-668, Herziening Subsidiestel-sel Natuur en Landschap en vaststelling Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Provincie Drenthe 2016 (nr: 2015/035) 22-01-2015 Statenstuk     
A.6. Brief over Fusie waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden; instellen commissie artikel 6 Waterschapswet (nr: 2015/037) 22-01-2015 Ingekomen stuk     
Schriftelijke vragen ex artikel 41 (RvO) van de Statenfractie ChristenUnie over Inzet werkervaringsplaatsen (nr: 2015/027) 21-01-2015 Schriftelijke vraag     
B.2. Brief over Evaluatie revolverend financieren (nr: 2015/031) 21-01-2015 Ingekomen stuk     
A.5. Brief over Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de Statenfractie GroenLinks over de injectie van giftig afvalwater van de oliewinning in Drenthe (Nieuw-Amsterdam) in Tubbergen, Overijssel (nr: 2015/030) 21-01-2015 Schriftelijke vraag     
B.4. Brief over Stand van zaken arbeidsmarktbeleid en extra maatregelenpakket arbeidsmarkt en onderwijs 2015/-Versnellingsagenda 3.0 (nr: 2015/033) 21-01-2015 Ingekomen stuk     
B.5. Brief over Voortgang NIA; herziening EZ-innovatie- en ondersteuningsstructuur (nr: 2015/034) 21-01-2015 Ingekomen stuk     
B.3. Brief over Stimuleringsregeling herontwikkeling en herbestemming bestaand vastgoed (nr: 2015/032) 21-01-2015 Ingekomen stuk