Provinciale Staten Drenthe

Welkom op de zoekpagina Vergaderstukken Provinciale Staten

U kunt hier alle vergaderstukken en andere documenten vinden die voor provinciale staten en de statencommissies van belang zijn.

Op deze pagina vindt u de stukken die de laatste week zijn toegevoegd. Voor een uitgebreide toelichting op de werking van dit zoeksysteem, kunt u de pagina 'Hoe kunt u zoeken?' raadplegen.

 

Afgelopen week toegevoegd

Gevonden resultaten: 20
Resultaatpagina: [1]  [2]    Volgende
Titel Datum
document
Document
soort
Vergadering Thema
Schriftelijke vragen ex artikel 41 (RvO) Statenfractie CDA over Vergunningverlening Natuurbeschermingswet (nr: 2014/683) 01-10-2014 Schriftelijke vraag     
B.9. Brief van Coordinatieteam Samen op Reis over Knelpunten regiobijeenkomsten OV-concessie Modelbestel van de toekomst (nr: 2014/682) 29-09-2014 Ingekomen stuk     
Schriftelijke vragen ex artikel 41 (RvO) van de Statenfractie PvdA over Alfabetisering (nr: 2014/680) 26-09-2014 Schriftelijke vraag     
Statenstuk 2014-630 Marketing en promotie van Drenthe/Marketing Drenthe; Besluit J-4 (nr: 2014/673) 24-09-2014 Statenstuk     
Statenstuk 2014-636 Benoeming lid Begeleidingscommissie Accountant en aanwijzing tweede vicevoorzitter Provinciale Staten; Besluit J-3 (nr: 2014/672) 24-09-2014 Statenstuk     
Statenstuk 2014-634 Regieplan Windenergie Drenthe; Besluit J-5 (nr: 2014/674) 24-09-2014 Statenstuk     
B.2. Rapport Terugblik op het rekenkameronderzoek naar subsidies voor recreatie en vitaal platteland in de provincie Drenthe van de Noordelijke Rekenkamer (nr: 2014/681) 24-09-2014 Ingekomen stuk     
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe van 24 september 2014; Motie M 2014-21 betreffende Windenergie (draagvlakversterker) (nr: 2014/666) 24-09-2014 Moties     
Statenstuk 2014-641, 2e Bestuursrapportage 2014/4e wijziging Begroting 2014 (nr: 2014/675) 24-09-2014 Statenstuk     
Statenstuk 2014-631 Intrekking Subsidieverordening jeugdzorg; Besluit J-1 (nr: 2014/670) 24-09-2014 Statenstuk