Provinciale Staten Drenthe

Welkom op de zoekpagina Vergaderstukken Provinciale Staten

U kunt hier alle vergaderstukken en andere documenten vinden die voor provinciale staten en de statencommissies van belang zijn.

Op deze pagina vindt u de stukken die de laatste week zijn toegevoegd. Voor een uitgebreide toelichting op de werking van dit zoeksysteem, kunt u de pagina 'Hoe kunt u zoeken?' raadplegen.

 

Afgelopen week toegevoegd

Gevonden resultaten: 38
Resultaatpagina: [1]  [2]  [3]  [4]    Volgende
Titel Datum
document
Document
soort
Vergadering Thema
nda van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 7 januari 2015 (nr: 2014/857) 19-12-2014 Agenda     
Brief van het college van Gedeputeerde Staten over Programma Aanpak Stikstof (nr: 2014/856) 19-12-2014 Brief     
Statenstuk 2015-655, Onderbrengen van de uitvoering van DLG-taken in een zelfstandige uitvoeringsorganisatie (nr: 2014/848) 18-12-2014 Statenstuk     
Videoverslag van de vergadering van Provinciale Staten van 17 december 2014 (nr: 2014/828) 17-12-2014 Videoverslag     
Statenstuk 2014-647 HERZIEN, Flora- en faunabeleidsplan (nr: 2014/827) 17-12-2014 Statenstuk     
A.4. Brief over Tussenevaluatie Cultuurnota 2013-2016 (nr: 2014/851) 17-12-2014 Ingekomen stuk     
Statenstuk 2014-647 Flora- en faunabeleidsplan; Besluit G-10 (nr: 2014/838) 17-12-2014 Statenstuk     
Statenstuk 2014-650 Wijziging Legesverordening provincie Drenthe 2010; Besluit G-7 (nr: 2014/835) 17-12-2014 Statenstuk     
A.7. Brief over Monitoring leegstand (nr: 2014/845) 17-12-2014 Ingekomen stuk     
Vergadering van Provinciale Staten van 17 december 2014; Motie M 2014-41 betreffende Windpark De Drentse Monden en Oostermoer (nr: 2014/844) 17-12-2014 Moties